Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng

Khi truy cập website http://www.topshopping.vn, có các ràng buộc bởi các quy định liên quan dưới đây. Các quy định được coi là cam kết giữa khách hàng và Top Home Shopping.

  • Top Home Shopping không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót do lỗi truy cập của Bạn khi sử dụng trang web này, và bạn là người duy nhất có trách nhiệm với tất cả các quyết định của mình dựa trên  những thông tin có trên website.
  • Các thông tin và hình ảnh trên website này thuộc Bản Quyền của Top Home Shopping. Các minh họa được sử dụng trong Chính sách và khách Hàng.
  • Không được sử dụng những tư liệu có được từ website Top Home Shopping vào mục đích bấp hợp pháp, đặc biệt không gửi sử dụng, sao chép hoặc đăng tải bất kỳ điều liên quan đến cá nhân khác ...
  • Không gửi tài liệu hay nội dung quảng cáo, thư rác hoặc tin nhắn ảnh hưởng đến hoạt động của trang web.
  • Top Home Shopping có quyền nâng cấp, sửa đổi, thông tin ảnh hưởng tới web này.

Trong trường hợp bất kỳ quy định nào trên đây không hợp lệ hoặc không thể thực thi, thì quy định đó hiển nhiên sẽ không có hiệu lựng áp dụng, các quy định còn lại sẽ vẫn tiếp tục có giá trị thi hành.