Phương Thức Thanh Toán

Phương Thức Thanh Toán

XỬ LÝ THANH TOÁN ĐƠN HÀNG

Xử lý đơn hàng

  • Sau khi quý khách hàng đã đặt hàng, 
  • Bộ phận hỗ trợ sản phẩm sẽ gọi tới khách hàng để xác nhận thông tin đặt hàng.

Xử lý thanh toán

  • Thanh toán trực tiếp (Quý khách hàng sẽ trực tiếp thanh toán bằng tiền mặt tại nhà cho các nhân viên giao nhận và không phải trả thêm bất cứ khoản phụ thu nào ngoài số tiền thể hiện trên hóa đơn hoặc phiếu giao hàng của Top Home Shopping)
  • Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng (Quý khách hàng có thể sử dụng 3 cách là chuyển khoản trực tiếp, chuyển khoản qua ATM và chuyển khoản qua mạng.)